Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

DEKARBONIZACJA

Kotły wodorowe

Kotły wodorowe

Spalanie wodoru (H2) jest niezwykle przyjazne dla środowiska. W wyniku jego spalania nie powstaje CO2, lecz czysta woda. Dla wszystkich kotłów przemysłowych Bosch w średnim i dużym zakresie mocy oferujemy rozwiązania umożliwiające wykorzystanie do 100% wodoru. Jeżli dostępna ilość wodoru ulega wahaniom lub jest niewystarczająca, wodór może być stosowany jako uzupełnienie np. gazu ziemnego w palnikach wielopaliwowych do wytwarzania pary technologicznej lub gorżcej wody. Możemy również dostarczyć wszystkie konwencjonalne kotły przemysłowe Bosch w wersji "H2-ready". Ułatwia to późniejsze przestawienie na wodór.


kociol elektryczny

Elektryczne kotły parowe

Dzięki naszemu elektrycznemu kotłowi parowemu serii ELSB do wytwarzania pary można wykorzystać przyjazny dla środowiska prąd z odnawialnych źródeł energii. W procesie tym nie powstają żadne gazy spalinowe. Kocioł elektryczny firmy Bosch jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi komponentami systemowymi do uzdatniania wody i zarządzania kondensatem. Zintegrowane połączenie naszego systemu sterowania gwarantuje, że kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy dostępna jest ekologiczna energia elektryczna.
Kotły na biogas

Kotły na biogaz

Przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak browary, często produkują biogaz z recyklingu odpadów organicznych. Wszystkie nasze kotły – wodne oraz parowe, mogł być oferowane w wersji przeznaczonej do spalania biogazu. Dostosowujemy system dokładnie do konkretnego składu biogazu, aby zapewnić wysoką sprawność i minimalną emisję. Ponieważ ilość produkowanego biogazu nie zawsze jest skorelowana z zapotrzebowaniem na ciepło, możliwe są również specjalne palniki na dwa lub trzy paliwa. W ten sposób skład gazu może być dynamicznie dopasowywany do dostępności ilości biogazu.
kotły na bio-olej

Kotły na bio-olej i inne paliwa płynne

Bio-olej i paliwa specjalne, takie jak alkohol lub olej rybny, gromadzą się jako produkty uboczne w wielu dziedzinach nowoczesnej produkcji. Ich wykorzystanie jako paliwa do kotłowni zmniejsza wymaganż ilość paliw kopalnych do produkcji ciepła grzewczego i procesowego. Jednocześnie można uniknąć kosztów logistyki i utylizacji. Nasze kotły wodne i parowe wyposażamy indywidualnie dla danego paliwa w specjalne rozwiązania, takie jak wstępne podgrzewanie paliwa, automatyczne pneumatyczne czyszczenie komory spalania i specjalne palniki zapewniające minimalizację emisji.