Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, która zapewnia wysoką efektywność energetyczną i oszczędność energii pierwotnej.

kogeneracja

Sposób działania naszych jednostek jest najprostszą drogą do zwiększenia efektywności i przyjazności środowisku dzięki korzystaniu z ciepła odpadowego. System dopasowanych do siebie modułów umożliwia łatwe projektowanie i szybki montaż. Wysoką sprawność naszych urządzeń jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez zastosowanie wysoce efektywnego wymiennika ciepła z płomieniówkami, dobrej izolacji cieplnej oraz (opcjonalnie) zintegrowanemu ekonomizerowi. Intuicyjne sterowanie zapewnia przejrzystość danych operacyjnych, a zaprogramowanie jego parametrów w fabryce umożliwia nieskomplikowane uruchomienie.


DLACZEGO WARTO ZMODERNIZOWAĆ SWÓJ SYSTEM ENERGETYCZNY?
Obniż koszty utrzymaniaZachowaj bezpieczeństwo dostawZrównoważony rozwój
 • Poprawa sprawności
 • Nowoczesne funkcje autodiagnostyki systemu
 • Zwiększenie żywotności całego systemu
 • Zmiana paliwa
 • Zdalna obsługa dla optymalnej pracy
 • Redukcja emisji
 • Wzrost stopnia automatyzacji
 • Dostępność części zamiennych
 • Poprawa jakości codziennej obsługi
 • Dostosowanie strukturalneModyfikacje z dostosowaniem do jakości paliwa
 • Zwiąkszenie lub redukcja zainstalowanej mocy
 • Dostosowanie do nowych norm emisyjności obowiązujących od 2025 roku
 • Integracja z systemami zarządzania produkcją
 • Modyfikacje z dostosowaniem do jakości paliwa

 • Kocioł odzysknicowy

  Kocioł odzysknicowy

  Innowacyjny kocioł odzysknicowy wykorzystuje ciepło odpadowe pochodzące z procesów spalania do wytwarzania pary lub wody procesowej.


  Widoczne korzyści dla użytkownika
 • Lepsza efektywność energetyczna i ekologiczność kotła poprzez wykorzystanie energii zawartej w spalinach pochodzących z wcześniejszych procesów spalania
 • System dopasowanych wzajemnie modułów upraszcza projektowanie i skraca czas montażu
 • Na życzenie kompletny system wraz z modułem kogeneracyjnym
 • Efektywny rurowy wymiennik ciepła i wysokiej jakości materiały izolacyjne, wysoki współczynnik sprawności kotła
 • Dodatkowe korzyści na wydajności w przypadku korzystania z opcjonalnego ekonomizera
 • Intuicyjne sterowanie kotłem oparte na sterownikach PLC z najwyższą przejrzystością danych dla użytkownika
 • Łatwy rozruch dzięki wstępnym ustawieniom fabrycznym układu sterowania kotłem
 • Łatwe okablowanie na miejscu instalacji dzięki gotowym złączom pod wtyczki
 • Niezawodność, trwałość i długi cykl żywotności kotła
 • Ograniczenie zróżnicowania części, minimalizacja wielkości magazynu części zamiennych
 • Serwis Fabryczny

 • Kocioł hybrydowy

  Kocioł hybrydowy

  Konwencjonalnie opalany kocioł do wytwarzania ciepła grzewczego lub procesowego z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odpadowego z wcześniejszych procesów spalania.

  Kocioł wodny lub parowy w takim wariancie to konwencjonalnie opalany kocioł trójciągowy wyposażony w dodatkowy ciąg płomieniówek w celu wykorzystania ciepła odpadowego. Kotły tego typu znajdują zastosowanie przeważnie w kombinacjach z modułami kogeneracyjnymi lub turbinami gazowymi. Wykorzystują one ciepło z gazów wylotowych pochodzących z wcześniejszych procesów spalania do wspomagania wytwarzania ciepła grzewczego lub procesowego. W przypadku korzystania z kotła odzysknicowego bez dodatkowego palnika zazwyczaj jest konieczne zaistalowanie pomocniczego kotła służącego do pokrycia zapotrzebować szczytowych. Często jednak można z niego zrezygnować stosując nasz wariant konstrukcyjny z własnym palnikiem, pomniejszając przez to koszty inwestycji. Zakup dodatkowych kotłów, wyposażenie instalacji oraz zyskując znaczne oszczędności w gabarytach kotłowni.