Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

Nowością wśród kotłów zasilanych paliwami alternatywnymi jest neutralny pod względem emisji CO2, elektryczny kocioł parowy UNIVERSAL ELSB, który nie pozostawia śladu węglowego i jest całkowicie przyjazny dla środowiska.

Jedną z głównych zalet kotła ELSB jest wysoka sprawność wytwarzania pary nasyconej . do 99,6 %.

Dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej jako źródła do produkcji pary potencjalny inwestor może liczyć na zmniejszone koszty eksploatacyjne, gdyż nie istnieje konieczność ponoszenia wydatków związanych z instalacją gazową oraz odprowadzania spalin, ich konserwacją oraz corocznymi przeglądami.

Zalety kotłów parowych UNIVERSAL ELSB:

  • Czas rozruchu skrócony względem konwencjonalnych jednostek zasilanych gazem ziemnym lub olejem opałowym
  • Wysoka sprawność produkcji pary nasyconej - do 99,6 %
  • Mośliwość łączenia z szeroką gamą akcesoriów modułowych, takich jak moduł pompowy, moduł zbiornika wody zasilającej WSM, moduł spustowy, rozprążający i chłodzący BEM, itp.
  • Zerowy poziom emisji CO2 wynikający z braku instalacji gazowej lub olejowej
  • Wykonanie zgodnie z normą EN12953
  • Intuicyjne sterowanie i obsługa z poziomu dotykowego panela w systemie BCO
  • Wysoka jakość pary wynikająca z obszernej przestrzeni parowej
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 16 bar
  • 6 wariantów wydajnościowych w zakresie od 350 kg/h do 7500 kg/h
  • Kompaktowe wymiary


Dane techniczne: elektryczny kocioł parowy ELSB

Czynnik termodynamiczny Para nasycona
Konstrukcja Wykonany zgodnie z normą EN 12953
Wydajność w kg/h 350 - 7500
Maks. dopuszczane ciśnienie w bar Do 16 bar
Sprawność Do 99,6%
Zasilanie Energia Elektryczna 400/690 V