Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

KOCIOŁ HYBRYDOWY

Od wielu lat wzrasta udział przedsiębiorstw przemysłowych i nowoczesnych zakładów energetycznych z regeneracyjnym wytwarzaniem energii na miejscu.

Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania może mieć sens w przypadku taniej dostępności zielonej energii.

Dzięki naszym kotłom hybrydowym można wykorzystać nadwyżki do 5 MW na kocioł do zaopatrzenia w gorącą wodę lub parę, ograniczając tym samym zakup paliw do minimum. Możemy również zaprojektować kotóy hybrydowe w połączeniu z biopaliwami jako wariant neutralny pod wzglądem emisji CO2.

Opcja hybrydowa jest dostępna dla wszystkich kotłów Bosch serii UL i ZFR.

Elektryczny moduł ogrzewania

  • Kotły parowe i wodne mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenie grzewcze
  • Kocioł może być zasilany energią elektryczną, gazem lub obydwoma rodzajami energii


Dlaczego kocioł hybrydowy?

Wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej - Power to Heat
Udział w bilansującym rynku energii
Funkcjonalność utrzymywania ciepła przez grzałką elektryczną
Szybka dostępność i wysoka sprawność (98%)r