Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

KOCIOŁ ODZYSKNICOWY

Kocioł odzysknicowy wykorzystuje ciepło odpadowe (spaliny) do wytwarzania pary dla celów technologicznych.

Jest to idealne rozwiązanie dla koncepcji energetycznych, w tym kogeneracji. Zastosowany w połączeniu z modułem kogeneracyjnym parowy kocioł odzyskowy HRSB może odgrywać znaczącą rolę w strategii efektywnego wykorzystania energii pierwotnej.


Gorące spaliny z wcześniejszego procesu spalania są wprowadzane do kotła odzysknicowego i używane do celu produkcji pary dla celów technologicznych.

Kocioł posiada izolację, jest wyposażony w nowoczesny osprzęt bezpieczeństwa i posiada certyfikat zgodności z wymogami dyrektywy ciśnieniowej PED.

W obrębie kotła zabudowany jest moduł obejściowy, w którym spaliny omijają kocioł w przypadku braku odbioru pary, dzięki czemu moduł kogeneracyjny lub inne źródło ciepła odpadowego może działać nieprzerwanie.

Jego główną zaletą jest podwyższenie efektywności energetycznej i niesienie korzyści dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii ciepła odpadowego.

Uzyskanie jeszcze lepszej efektywności jest możliwe w przypadku korzystania z opcjonalnego zintegrowanego ekonomizera.

System dopasowanych wzajemnie modułów upraszcza projektowanie i skraca czas montażu oraz umożliwia łatwe uruchomienie dzięki wstępnym ustawieniom fabrycznym układu sterowania kotłem.


Dane techniczne: HRSB

Czynnik termodynamiczny Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
Konstrukcja Kocioł płaszczowy z odzyskiem ciepła
Wydajność w kg/h 400 - 4,100 kg/h
Maks. dopuszczane ciśnienie w bar 10 i 16 bar
Maks. temperatura spalin od źródła ciepła odpadowego w ℃ 550 ℃
Min. Ilość spalin od źródła ciepła odpadowego w kg/h 500kg/h
Maks. Ilość spalin od źródła ciepła odpadowego w kg/h 23,500 kg/h
Paliwo spalane przez źródło ciepła odpadowego Gaz ziemny (inne rodzaje spalin na zapytanie)
Zakres mocy podłączanych modułów kogeneracyjnych w Mwel Około 0.5 do 4 MWel23,500 kg/h

Pełen raport do pobrania:

Raport Branżowy – Kotły odzysknicowe BOSCH.pdf