Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

KOCIOŁ WODOROWY

Spalanie wodoru (H2) jest niezwykle przyjazne dla środowiska. W wyniku jego spalania nie powstaje CO2, lecz czysta woda.

Dla wszystkich kotłów przemysłowych Bosch w średnim i dużym zakresie mocy oferujemy rozwiązania umożliwiające wykorzystanie do 100% wodoru.

Jeżeli dostępna ilość wodoru ulega wahaniom lub jest niewystarczająca, wodór może być stosowany jako uzupełnienie np. gazu ziemnego w palnikach wielopaliwowych do wytwarzania pary technologicznej lub gorącej wody.

Możemy również dostarczyć wszystkie konwencjonalne kotły przemysłowe Bosch w wersji .H2-ready.. Ułatwia to późniejsze przestawienie na wodór.


Wodór: czysta alternatywa

Zasada jest równie genialna co prosta. Wystarczy rozszczepić cząsteczki wody metodą elektrolizy na tlen i wodór i połączyć je z powrotem drogą spalania. Wtedy zamiast CO2 jako gaz spalinowy powstanie para wodna. Wodór jako czynnik energonośny i jego wykorzystanie w roli nośnika energii pierwotnej dla urządzeń wytwarzających ciepło na cele technologiczne na pierwszy rzut oka wydaje się być sprytnym i dalekowzrocznym posunięciem.