Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

PALNIKI GAZOWO-OLEJOWE

Oferowane przez naszą firmę palniki mogą spalać olej opałowy i paliwa gazowe. Palniki dwupaliwowe można zasilać zarówno gazem, jak i olejem. Podczas normalnej eksploatacji używany jest głównie gaz. Przełączanie między gazem i olejem można wykonać zdalnie w bardzo łatwy sposób za pośrednictwem modułu magistrali polowej. Technika palnikowa jest oparta na wieloletnim doświadczeniu i ciągłych pracach rozwojowych, a do produkcji wykorzystuje się tylko najlepsze materiały.

Palniki spełniają poniższe normy emisji:

  • praca na gazie ziemnym E : NOx <= 100mg/m3
  • praca na oleju opałowym lekkim EL : NOx <= 200 mg/m3

Cyfrowy manager palnikowy dba o to aby palnik wytwarzał tylko tyle ciepła, ile potrzebuje kocioł. Pompa olejowa jest napędzana oddzielnym silnikiem i jest odłączana podczas pracy na gazie. Chroni to pompę i oszczędza energię elektryczną. Elektronicznie sterowana klapa powietrza zamyka się podczas postoju i zapobiega wychłodzeniu komory spalania.

Palniki mają cyfrowe zarządzanie spalaniem i pracują w pełni automatycznie. Wszystkie funkcje palnika są kontrolowane i monitorowane przez wydajne mikroprocesory. Pompa olejowa i dmuchawa mają wspólny napęd. Palnik napędzany jest silnikiem prądu zmiennego o regulowanej, w zależności od mocy palnika, prędkości obrotowej. Dzięki temu zabiegowi zminimalizowane jest zużycie prądu.

Konserwacja jest również dobrze przemyślana. Możliwość umieszczenia palnika w pozycji serwisowej, optymalny dostęp do podzespołów oraz obudowa z szybkozłączkami oszczędzają czas i pieniądze.

Dzięki zastosowanej technice wprowadzana jest do spalania rozpylona mgła olejowa w stanie zbliżonym do gazowego. W ten sposób jednorodna mieszanka powietrzno-olejowa spala się niebieskim płomieniem prawie bez żadnych zanieczyszczeń.