Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

URZĄDZENIA DO KOTŁOWNI

Moduł przygotowania wody zasilającej

Koncepcja konstrukcji:
Moduł przygotowania wody zasilającej zasila kocioł parowy uzdatnianą wodą i wykorzystuje odsoliny i odmuliny z kotła. Moduł ma odpowiednie wymiary i jest zoptymalizowany pod względem działania. Podzespoły zostały połączone w wielofunkcyjną jednostkę o najwyższej jakości, składającą się z hydraulicznego rurociągu, izolacji cieplnej oraz uzwojenia elektrycznego. Wszystkie funkcje są wspomagane komputerowo przez sterownik (SPC) z wyświetlaczem tekstowym i automatycznie sterowane. Poprzez wyposażenie modułów w modemy jest możliwy zdalny serwis za pomocą łącza telefonicznego lub radiowego

Zakres zastosowań:

Moduł kondensatu CSM

Kondensat z pochłaniaczy pary jest zbierany i przechowywany w module kondensatu. Pompa kondensatu doprowadza kondensat do strumienia systemu odgazowującego wodę zasilającą w zależności od poziomu.

Moduły kondensatu wysokiego ciśnienia

Do modułu kondensatu wysokiego ciśnienia doprowadzany jest kondensat z odbiorów wysokiego ciśnienia, zbierany w nim i doprowadzany do kotła bez strat rozprężania pary. Do zbiorczego kolektora kondensatu doprowadzane są strumienie kondensatu o różnym ciśnieniu i doprowadzane oddzielnie do zbiornika kondensatu (rozdzielona faza parowa od wodnej). Zasilająca pompa zwrotna pompuje kondensat bez strat rozprężonej pary bezpośrednio do kotła parowego. Regulacja upustowa utrzymuje stały poziom wody w zbiorniku. Urządzenie podgrzewające i regulator ciśnienia utrzymują stałe ciśnienie robocze. Urządzenie przepływu (opcjonalne) przeprowadza rozprężoną parę do odpowiednich jednostek pochłaniających.

Moduł odprowadzania, rozprężania i chłodzenia wody spustowej

Moduł służy do oddzielnego odprowadzania, rozprężania i chłodzenia gorącej wody ze spustów i przewodów wydmuchowych w instalacjach jedno- lub wielokotłowych. Temperatura wody spustowej może być regulowana przez każdy moduł LOOS wyposażony w SPC. Moduł jest wykonywany w czterech rozmiarach typu BEM 150-1000 do wszystkich kotłów parowych montowanych pionowo.

Moduł pompy PM/PM-P

Moduł służy do pompowania i filtrowania wody zasilającej ze zbiornika do kotła

Moduł pompy PM-P jest wyposażony w trójfazowy silnik z przemiennikiem częstotliwości do bezstopniowej regulacji wody zasilającej w pompie. Dodatkowo moduły PM-P są wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie, dzięki czemu wystarczające są małe ilości do zalania pompy. Dla skrócenia czasu instalacji moduły są dostarczone w stanie częściowo zmontowanym.

Zakres zastosowań:

Moduł ekonomizera ECO-SA

Spaliny zawierają znaczną ilość ciepła o wysokiej temperaturze. Wolnostojący moduł ekonomizera (ECO-SA) z wysokowydajnym kompaktowym przepływem konwekcyjnym wykorzystuje to ciepło do podgrzewania wody zasilającej i zwiększania wydajności starszych kotłów parowych do 5-7%. Znacząco zredukowano straty spalin, co zmniejsza zanieczyszczenie.

Zakres zastosowań:
Modernizacja systemów kotłów parowych o pojemnościach 1250-28.000 kg/h

Analizator wody LWA

Analizator wody LWA kotła i moduł analizy wody zasilającej ciągle mierzą i monitorują:

Wszystkie dane są transmitowane przez magistralę systemową do systemu sterowania instalacją LSC LOOS SYSTEM CONTROL. Wraz z informacjami o przewodności wody w kotle oraz przewodności przepływów kondensatu system LSC zna wszystkie parametry wody. Zadania regulacji według potrzeb oraz sterowania, takie jak spuszczanie pomp dozujących, mogą być wykonywane automatycznie. Jeśli przekraczany jest określony limit, wszystkie parametry są wysyłane do pamięci błędów LSC. Dane mogą być stale zapisywane w dzienniku. Mogą być również przesyłane magistralą do nadrzędnego centrum sterowania lub drukowane przez lokalną drukarkę podłączoną do zdefiniowanego interfejsu. Oznacza to, że nie ma potrzeby wykonywania ręcznych pomiarów.

Łącznik przepływu zasilającego/zwrotnego VL/RL

Łącznik przepływu zasilającego

Łącznik kołnierzykowy zawierający sprzęt zabezpieczający dla systemów zamkniętych. Łącznik przepływu zwrotnego jest zamontowany z ogranicznikiem poziomu, rurą manostatu z zaworem odcinającym, zaworami odcinającymi (z funkcją opróżniania, testowania), wyświetlaczem ciśnienia, zaworem odcinającym z ogranicznikiem maksymalnego ciśnienia.

Łącznik przepływu zwrotnego

Łącznik kołnierzykowy z dodatkowym czujnikiem temperatury (1/2″ x 90 lg.) i połączniem dla zabezpieczającej rury rozprężenia.

Moduł utrzymywania temperatury wody powrotnej RTH

Wszystkie elementy składowe, takie jak łącznik przepływu wraz z osprzętem zabezpieczającym elementy przepływu i powrotu, pompa obiegowa i zwór trójdrogowy z silnikiem, są zabudowane w module RTH. Czas instalacji skraca się do kilku godzin.

Układ podgrzewania powietrza APH

Powietrze do spalania jest wstępnie podgrzewane gorącą wodą zasilającą i dlatego potrzeba mniej paliwa. Jednocześnie schłodzona woda zasilająca obniża temperaturę spalin w kotle

Moduł przygotowania wody WTM

Dla zapobiegania osadzaniu się kamienia kotłowego podczas pracy kotła dopuszczalne jest zasilanie kotła jedynie zmiękczoną wodą zasilającą. W wymaganiach odnośnie wody zasilającej, np. VdTÜV, określono dopuszczalną twardość całkowitą wody dla różnych kotłów i warunków pracy. W module WTM wszystkie elementy zostały właściwie zaprojektowane, zoptymalizowano jego działanie i połączono hydraulicznie. Moduł ma kompletną instalację elektryczną i ustawione parametry regulacyjne.SYSTEM STEROWANIA

Intuicyjny system sterowania kotłem oparty na sterowniku swobodnie programowalnym oferuje najwyższy stopień przejrzystości danych dla zoptymalizowanej pracy kotła.Moduł regulacji gazu GRM

Moduł reguluje ciśnienie gazu przed palnikiem, niezależnie od poziomu ciśnienia wejściowego i strumienia przepływającego gazu. Zabezpiecza przed niedopuszczalnym ciśnieniem gazu i niedopuszczalnym strumieniem gazu. Moduł jest zaopatrzony w zawór kulowy i filtr i jest przystosowany do szybkiego zamontowania.


Moduł cyrkulacji oleju OCM

Przygotowuje paliwa płynne oraz rejestruje przepływ objętości. Moduł montowany w przewodach pierścieniowych oleju o ciśnieniu min. 1,5 bara. Moduł cyrkulacji oleju to zbiornik dwukomorowy oleju dla palników na olej opałowy lekki i ciężki, pracujących w systemie z dyszą zwrotną i licznikowym pomiarem ilości oleju. Wyposażony jest w odcięcie, filtr, ogranicznik ciśnienia, odpowietrznik, króciec dawkowania dodatków i zamknięty pokrywą ochronną. Przeznaczony jest do oleju ciężkiego z ogrzewanym filtrem i zbiornikiem.

Moduł podgrzewacza oleju OPM

Moduł podgrzewacza oleju służy do podgrzewania ciężkiego oleju opałowego do temperatury ułatwiającej rozpylanie w palniku. Wymiennik ciepła w podgrzewaczu, będący wyciąganym pęczkiem rurowym, jest przeznaczony do ogrzewania parowego lub równocześnie elektrycznego (opcja). Moduł podgrzewacza jest wyposażony w pełną armaturę do regulacji mocy ogrzewania i izolację cieplną.

Moduł pomp oleju OSM

Moduł pomp oleju służy do pompowania i filtrowania płynnych paliw w przewodach pierścieniowych, zasilających jeden lub kilka palników, zaopatrzony w zawór regulacji ciśnienia i urządzenia upustowo-odbiorowe oleju. Moduły montuje się jako stacje pojedyncze lub podwójne z niezbędną armaturą w wannach wychwytujących olej dla prostego wbudowania w przewód pierścieniowy. Stacje podwójne umożliwiają filtrowanie oleju bez przerywania pracy i zachowują 100% rezerwę.

Moduły pomp oleju ciężkiego są dodatkowo zaopatrzone w kombinowane ogrzewanie oleju, elektryczne lub parą albo gorącą wodą

Rozdzielacze i kolektory

W rozdzielaczu następuje rozdzielenie wytworzonej pary lub gorącej wody na poszczególne odbiory. Rozdzielacz parowy powoduje wytrącenie resztkowej wilgotności i odwodnienie. W kolektorze następuje zebranie strumieni skroplin lub gorącej wody z poszczególnych odbiorów.