Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Analizator wody LOOS LWA

Analizator wody LOOS LWA kota i modu analizy wody zasilajcej cigle mierz i monitoruj:

Wszystkie dane s transmitowane przez magistral systemow do systemu sterowania instalacj LSC LOOS SYSTEM CONTROL. Wraz z informacjami o przewodnoci wody w kotle oraz przewodnoci przepyww kondensatu system LSC zna wszystkie parametry wody. Zadania regulacji wedug potrzeb oraz sterowania, takie jak spuszczanie pomp dozujcych, mog by wykonywane automatycznie. Jeli przekraczany jest okrelony limit, wszystkie parametry s wysyane do pamici bdw LSC. Dane mog by stale zapisywane w dzienniku. Mog by rwnie przesyane magistral do nadrzdnego centrum sterowania lub drukowane przez lokaln drukark podczon do zdefiniowanego interfejsu. Oznacza to, e nie ma potrzeby wykonywania rcznych pomiarw.

Zakres zastosowa:

Analizator LWApowrot Podzespoy kotowni