Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej

Modu suy do oddzielnego odprowadzania, rozprania i chodzenia gorcej wody ze spustw i przewodw wydmuchowych w instalacjach jedno- lub wielokotowych. Temperatura wody spustowej moe by regulowana przez kady modu LOOS wyposaony w SPC. Modu jest wykonywany w czterech rozmiarach typu BEM 150-1000 do wszystkich kotw parowych montowanych pionowo.

Zakres zastosowa:

Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej

powrot Podzespoy kotowni