Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Modu kondensatu CSM

Modu kondensatu CSM
Kondensat z pochaniaczy pary jest zbierany i przechowywany w module kondensatu. Pompa kondensatu doprowadza kondensat do strumienia systemu odgazowujcego wod zasilajc w zalenoci od poziomu.

Moduy kondensatu wysokiego cinienia
Do moduu kondensatu wysokiego cinienia doprowadzany jest kondensat z odbiorw wysokiego cinienia, zbierany w nim i doprowadzany do kota bez strat rozprania pary. Do zbiorczego kolektora kondensatu doprowadzane s strumienie kondensatu o rnym cinieniu i doprowadzane oddzielnie do zbiornika kondensatu (rozdzielona faza parowa od wodnej). Zasilajca pompa zwrotna pompuje kondensat bez strat rozpronej pary bezporednio do kota parowego. Regulacja upustowa utrzymuje stay poziom wody w zbiorniku. Urzdzenie podgrzewajce i regulator cinienia utrzymuj stae cinienie robocze. Urzdzenie przepywu (opcjonalne) przeprowadza rozpron par do odpowiednich jednostek pochaniajcych.

Zakres zastosowa:

Modu kondensatu CSM

powrot Podzespoy kotowni