Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Modu ekonomizera ECO-SA

Spaliny zawieraj znaczn ilo ciepa o wysokiej temperaturze. Wolnostojcy modu ekonomizera (ECO-SA) z wysokowydajnym kompaktowym przepywem konwekcyjnym wykorzystuje to ciepo do podgrzewania wody zasilajcej i zwikszania wydajnoci starszych kotw parowych LOOS do 5-7%. Znaczco zredukowano straty spalin, co zmniejsza zanieczyszczenie.

Zakres zastosowa:

Modu ekonomizera ECO-SApowrot Podzespoy kotowni