Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody
System zarzdzajcy
Modu regulacji gazu
Modu cyrkulacji oleju
Modu podgrzewania oleju
Modu pomp oleju
Rozdzielacze i kolektory

Modu podgrzewacza oleju OPM

Modu podgrzewacza oleju suy do podgrzewania cikiego oleju opaowego do temperatury uatwiajcej rozpylanie w palniku. Wymiennik ciepa w podgrzewaczu, bdcy wyciganym pczkiem rurowym, jest przeznaczony do ogrzewania parowego lub rwnoczenie elektrycznego (opcja). Modu podgrzewacza jest wyposaony w pen armatur do regulacji mocy ogrzewania i izolacj ciepln.

Zakres zastosowa:

OVpowrot Podzespoy kotowni