Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody
System zarzdzajcy
Modu regulacji gazu
Modu cyrkulacji oleju
Modu podgrzewania oleju
Modu pomp oleju
Rozdzielacze i kolektory

Modu pomp oleju OSM

Modu pomp oleju suy do pompowania i filtrowania pynnych paliw w przewodach piercieniowych, zasilajcych jeden lub kilka palnikw, zaopatrzony w zawr regulacji cinienia i urzdzenia upustowo-odbiorowe oleju. Moduy montuje si jako stacje pojedyncze lub podwjne z niezbdn armatur w wannach wychwytujcych olej dla prostego wbudowania w przewd piercieniowy. Stacje podwjne umoliwiaj filtrowanie oleju bez przerywania pracy i zachowuj 100% rezerw.

Moduy pomp oleju cikiego s dodatkowo zaopatrzone w kombinowane ogrzewanie oleju, elektryczne lub par albo gorc wod

Zakres zastosowa:

OPMpowrot Podzespoy kotowni