Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Modu pompy PM/PM-P

Modu suy do pompowania i filtrowania wody zasilajcej ze zbiornika do kota

Modu pompy PM-P jest wyposaony w trjfazowy silnik z przemiennikiem czstotliwoci do bezstopniowej regulacji wody zasilajcej w pompie. Dodatkowo moduy PM-P s wyposaone w pomp podnoszc cinienie, dziki czemu wystarczajce s mae iloci do zalania pompy. Dla skrcenia czasu instalacji moduy s dostarczone w stanie czciowo zmontowanym.

Zakres zastosowa:powrot Podzespoy kotowni