Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

cznik przepywu zasilajcego/zwrotnego
Modu utrzymywania temperatury wody powrotnej
Modu ekonomizera

cznik przepywu zasilajcego/zwrotnego VL/RL

cznik przepywu zasilajcego

cznik konierzykowy zawierajcy sprzt zabezpieczajcy dla systemw zamknitych. cznik przepywu zwrotnego jest zamontowany z ogranicznikiem poziomu, rur manostatu z zaworem odcinajcym, zaworami odcinajcymi (z funkcj oprniania, testowania), wywietlaczem cinienia, zaworem odcinajcym z ogranicznikiem maksymalnego cinienia.

cznik przepywu zwrotnego

cznik konierzykowy z dodatkowym czujnikiem temperatury (1/2" x 90 lg.) i poczniem dla zabezpieczajcej rury rozprenia.

Zakres zastosowa:powrot Podzespoy kotowni