Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Urzdzenia do kotowni

Modu przygotowania wody zasilajcej
Moduy kondensatu
Modu odprowadzania, rozprania i chodzenia wody spustowej
Modu pompy
Moduy ekonomizera
Modu analizy wody kotowej i wody zasilajcej

Modu przygotowania wody zasilajcej z czciowym odgazowaniem WSM-T

Modu przygotowania wody zasilajcej z cakowitym odgazowaniem WSM-VS

Modu przygotowania wody zasilajcej z cakowitym odgazowaniem WSM-VR

Koncepcja konstrukcji:

Modu przygotowania wody zasilajcej zasila kocio parowy uzdatnian wod i wykorzystuje odsoliny i odmuliny z kota. Modu ma odpowiednie wymiary i jest zoptymalizowany pod wzgldem dziaania. Podzespoy zostay poczone w wielofunkcyjn jednostk o najwyszej jakoci, skadajc si z hydraulicznego rurocigu, izolacji cieplnej oraz uzwojenia elektrycznego. Wszystkie funkcje s wspomagane komputerowo przez sterownik (SPC) z wywietlaczem tekstowym i automatycznie sterowane. Poprzez wyposaenie moduw w modemy jest moliwy zdalny serwis za pomoc cza telefonicznego lub radiowego

Zakres zastosowapowrot Podzespoy kotowni