Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Koty parowe

Universal U-MB
Koty pomienicowo-pomieniwkowe kompaktowe typu Universal
Koty pomienicowo-pomieniwkowe trjcigowe typu Universal
Koty trjcigowe pomienicowo-pomieniwkowe z dwoma pomienicami typu Universal

Universal U-MB

DAMPFFIX

Typ: UNIVERSAL U-MB
Nonik ciepa: nasycona para
Rodzaj: Trjcigowy pomienicowo-pomieniwkowy
Wydajno: od 200 do 2.000 kg/h
Cinienie: do 16 bar
Maks. temperatura: 204°C
Paliwo: Olej, Gaz

Koncepcja konstrukcji:

Kocio parowy U-MB skada si z kilku moduow, ktre s dobierane zgodnie z wymaganiami klienta. Stosownie do wymaga emisji, jakoci pary i sprawnoci cieplnej s konfigurowane poszczeglne elementy.
W zakresie centralnego ukadu sterowania i regulacji koty tego typoszeregu zawieraj wiele innowacji. Oprcz intuicyjnego panela obsugowego Touchscreen koty te posiadaj zintegrowan automatyk z funkcj rozruchu kota. Za pomoc przycisku lub zewntrznego sygnau startowego kocio jest uruchamiany ze stanu zimnego.
Dziki zastosowaniu techniki moduowej z wykorzystaniem elementw konstrukcyjnych i podzespow innych typoszeregw osiagnelimy niebywale korzystny stosunek ceny do jakoci.


U-MB