Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

RODO

Ochrona danych osobowych

Jesteśmy największym producentem przemysłowych kotłów parowych i wodnych.
Jesteśmy szczególnie zaangażowani w ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w skrócie "dane") wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych.

. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna.
. Z szacunkiem obchodzimy się z danymi użytkownika i tylko w zamierzonym celu.
. Zawsze jesteśmy w pełni świadomi znaczenia powierzonych nam danych.
. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie ujawnimy twoich danych stronom trzecim bez Twojej zgody.
. Opieramy się na sprawdzonych strategiach ochrony danych, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych.

Przetwarzamy dane otrzymane od Ciebie w trakcie inicjowania i nawiązywania relacji biznesowych. Przetwarzamy również dane od firm, z którymi mamy stałe relacje biznesowe.

Dane będą przetwarzane i wykorzystywane, o ile jest to niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań umownych. W celu osiągnięcia pożądanych celów może być konieczne, w indywidualnych przypadkach, przekazanie danych osobowych stronom trzecim ( przeważnie firmom podwykonawczym).
Jeżeli zlecimy przetwarzanie stronom trzecim, nadal będziemy ponosić odpowiedzialność za ochronę Twoich danych. Wszyscy podwykowancy sę objęci umownym obowiązkiem zachowania poufności danych i przetwarzania tych danych w ramach świadczenia usług. Firmy podwykonawcze otrzymają Twoje dane tylko wtedy, gdy dane te są niezbędne do świadczenia odpowiednich usług.
Ponadto firma LOOS może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych użytkownika, jeżeli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych klienta przed organami sądowymi.

Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?

Zasadniczo żadne dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Przekazywanie w indywidualnych przypadkach będzie się odbywać tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub wyraźnej zgody. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane państwu trzeciemu, jeżeli w trakcie procesu składania wniosku dane są wymieniane z wnioskodawcą, który jest sam w państwie trzecim.

Jak długo będą przechowywane twoje dane?

Proces rekrutacji

Twoje dane aplikacji będą przechowywane przez rok po rejestracji, ponieważ po tym okresie można wykluczyć roszczenia wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Jeżli jesteś zainteresowany, abyśmy zachowali Twoje dane aplikacji (aby zapewnić Ci alternatywne możliwości zatrudnienia, jeżeli to konieczne), możesz uniemożliwić ich usunięcie, zgadzając się na ich przechowywanie przez dodanie stosownej klauzuli.
Możesz również usunąć swoje dane w dowolnym momencie. W tym przypadku prosimy o kontakt poprzez adres e-mail rodo@loos.pl

Formularz kontaktowy

Jeżli użyjesz formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, aby przesłać nam swoje zapytanie zawierające dane osobowe, twoje dane zostaną usunięte, jak tylko rozpatrzymy Twoje zapytanie.

Jako administrator danych osobowych.

Jesteśmy administratorem danych osobowych osób i firm korzystających z naszych usług.
Świadomi odpowiedzialności administratora dbamy o zachowanie najwyższych standardów zapewniających bezpieczeństwo powierzonych nam danych, a także umożliwiamy łatwy dostęp do informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych

Z Inspektorem LOOS Centrum Sp. z o.o. możesz się skontaktować pisząc na adres: rodo@loos.pl.
Ponadto kontakt z nami możliwy jest:
. w siedzibie firmy: przy ulicy Marii Kazimiery 35 w Warszawie,
. listownie na adres korespondencyjny: LOOS Centrum Sp. z o.o., ul. Marii Kazimiery 35, 01-641 Warszawa, Polska

Kalauzula dla klientów

Klauzula dla dostawców